Bedre trivsel

Et sundt indeklima giver bedre trivsel og øger overskuddet i hverdagen

Trivsel på arbejdspladsen har en stor betydning for vores produktivitet og evne til at yde. Når vi ikke trives, er det sværere at samle sig om sine arbejdsopgaver og løse problematikker. Her har luftkvaliteten en stor betydning, og det skal vi have mere fokus på.

Luftkvaliteten omkring os forringes fra dag til dag. Det skyldes både menneskeskabt forurening og det naturlige udled af stoffer i atmosfæren. Og selvom vi indånder omkring 15.000 liter luft hver dag, så stiller vi ikke de samme krav til luftkvaliteten, som vi gør til kvaliteten af det vand og mad, vi indtager. Men ligesom et indtag af mad og drikke har en direkte indflydelse på vores energiniveau og sundhed, så spiller luften en lige så stor rolle i forhold til vores sundhed og trivsel.

Luften, vi indånder, er vigtig for vores trivsel i hverdagen. Når man er på arbejde, skal man være på og præstere uden en følelse af magtesløshed. Et dårligt indeklima kan føre til manglende overskud og energi og i det hele taget påvirke ens velbefindende. Med 20.000 indåndinger om dagen, er der brug for at luften bliver renset kontinuerligt. Ren luft giver mere overskud i hverdagen og bidrager til et bedre helbred.

Kilder: