Frisk luft er ikke det samme som ren luft

Læs mere her

Luften omkring os indeholder forurenende stoffer, som udledes naturligt af naturen og som resultat af menneskeskabte processer. Og selvom produktionsvirksomhederne er gode til at filtrere de store partikler fra, slipper de små nanopartikler ofte ud sammen med røgstokke.

Vi tager ca. 20.000 indåndinger og indånder i gennemsnit 15.000 liter luft hver dag. Luften er i sig selv livgivende og nødvendig for vores overlevelse og velvære. Alligevel stiller vi ikke de samme krav til luftkvaliteten omkring os, som vi gør til den mad og væske, vi indtager. Og selvom vi lufter ud regelmæssigt, er frisk luft ikke det samme som ren luft. For selvom det er godt at lufte ud, er det samtidig vigtigt, at vi filtrerer luften. Særligt i de store byer og bygninger, hvor vi lever og arbejder tæt sammen.

Vi skal filtrere indendørs luft

Den udendørs luftforurening fra fx virksomheder og biler trænger ind i bygninger, hvor vi opholder os 90% af tiden. De skadelige nanopartikler i luften er årsagen til flere tusinde dødsfald i Danmark årligt og kan påvirke og forværre kroniske lidelser som allergi og astma.

De skadelige partikler kommer ind i kroppen via luftvejene, og de helt små nanopartikler kan passere fra lungerne og ud i blodbanerne. Er man udsat for en stor mængde af disse skadelige nanopartikler, stiger risikoen for alvorlige helbredsproblemer.

Når man filtrerer luften, cirkulerer luften igennem et filter, der opsamler og fjerner de skadelige partikler helt ned til en partikelstørrelse på 0,3 μm (én mikrometer = én tusindedel af en millimeter). Når man bruger en luftrenser til at filtrere luften, reducerer man altså mængden af skadelige partikler og skaber derved et sundt indeklima.

En gennemtestet metode

Et sundt indeklima og ren luft har en direkte effekt på vores helbred og velbefindende. Undersøgelser viser, at filtrering af luften og recirkulation mindsker partikelkoncentrationen betydeligt. Et filter med 50% effektivitet fjerner 50% af de skadelige PAH-stoffer (polycykliske aromatiske kulbrinter), hvor et filter med 80% effektivitet fjerner 80% af PAH-partiklerne i luften. Jo højere filtreringseffektiviteten er, jo større mængde af de skadelige PAH-partikler fjernes fra luften, og jo bedre bliver kvaliteten af luften omkring os.

Kilder: