Træthed og hovedpine

Indeklimaet påvirker din krop, og et dårligt indendørsmiljø kan føre til hovedpine og træthed

Vi bruger 90% af vores tid indendørs, og den tid vi ikke bruger derhjemme, bruger vi på arbejdet. Derfor er det vigtigt med et sundt indeklima. Indeklimaet har stor betydning for vores velbefindende. Dårlig luftkvalitet kan bidrage træthed og hovedpine, som giver mindre overskud og sænker produktiviteten.

Undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem den indendørs luftkvalitet og ens ydeevne på jobbet. Når luften omkring os er af dårlig kvalitet, kan de påvirke vores velvære negativt. Det skyldes bl.a. at luften omkring os indeholder flere bakterier og skadelige stoffer. Bakterier og stoffer der bl.a. kommer fra udendørs luftforurening, fra afgasning af materialer i et lokale og fra de mennesker, der befinder sig i lokalet.

Når vi renser luften, fjerner vi op til 99,99% af bakterier og skadelige partikler i luften. Det betyder, at vi ved at filtrere luften kan sikre et sundt indeklima, der styrker dit og dine medarbejderes velbefindende og samtidig har en direkte indflydelse på ydeevnen på jobbet og derhjemme.

Kilder: